සහිරා රග්බි බලකායේ 2020 සූදානම

106
 

දීර්ඝ ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන සහිරා විද්‍යාලයීය රග්බි කණ්ඩායම සියතින් ගිලිහි ගිය ගෞරවය යලි දිනා ගැනීමේ අරමුණින් මෙවර පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලියට පිවිසෙනු ඇත. 1932 වසරේ දී අපරාජිතව පාසල් රග්බි ලීග් ශූරයින් ලෙස කිරුළුපලන් ඔවුන් මෙවර පාසල් රග්බි තරගාවලියේ B කාණ්ඩය නියෝජනය කරයි. ThePapare.com අප සහිරා ක්‍රීඩකයින් සොයා ගිය අතර මේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

දීර්ඝ ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන සහිරා විද්‍යාලයීය රග්බි කණ්ඩායම සියතින් ගිලිහි ගිය ගෞරවය යලි දිනා ගැනීමේ අරමුණින් මෙවර පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලියට පිවිසෙනු ඇත. 1932 වසරේ දී අපරාජිතව පාසල් රග්බි ලීග් ශූරයින් ලෙස කිරුළුපලන් ඔවුන් මෙවර පාසල් රග්බි තරගාවලියේ B කාණ්ඩය නියෝජනය කරයි. ThePapare.com අප සහිරා ක්‍රීඩකයින් සොයා ගිය අතර මේ…