​සුමංගල හා ​කිංග්ස්වුඩ් ​පලඟ ශූරතාවය අරඹන්නට ​සූ​දානම්

1225

වෙහෙසකාරී සති 5කින් පසු පාසල් රග්බි ලීගය දැන් කුසලාන ශූරතාවය හා පලඟ ශූරතාවය වෙනුවෙන් කාණ්ඩ දෙකකින් ක්‍රීඩා කිරීමට සූදානම්. පලඟ ශූරතාවයේ තුල කිංග්ස්වුඩ්, මලියදේව, ධර්මරාජ, විද්‍යාර්ථ, සහිරා, සාන්ත අන්තෝනි, DS සේනානායක හා ශ්‍රී සුමංගල විදුහල් ක්‍රීඩා කරන අතර කුසලාන ශූරතාවය තුල ඉසිපතන, සාන්ත ජෝසප්, රාජකීය, සාන්ත පීතර, සාන්ත තෝමස්, ත්‍රිත්ව,…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වෙහෙසකාරී සති 5කින් පසු පාසල් රග්බි ලීගය දැන් කුසලාන ශූරතාවය හා පලඟ ශූරතාවය වෙනුවෙන් කාණ්ඩ දෙකකින් ක්‍රීඩා කිරීමට සූදානම්. පලඟ ශූරතාවයේ තුල කිංග්ස්වුඩ්, මලියදේව, ධර්මරාජ, විද්‍යාර්ථ, සහිරා, සාන්ත අන්තෝනි, DS සේනානායක හා ශ්‍රී සුමංගල විදුහල් ක්‍රීඩා කරන අතර කුසලාන ශූරතාවය තුල ඉසිපතන, සාන්ත ජෝසප්, රාජකීය, සාන්ත පීතර, සාන්ත තෝමස්, ත්‍රිත්ව,…