ඛෙත්තාරාමයට නැවතත් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයක්

8

සත්කාරක ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලියක්, ලබන වසරේ මාර්තු  මස 19 වැනිදා සිට මාර්තු මස 31 වැනිදා දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. ලබන වසර ආරම්භයේ දී ම ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවට ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා සංචාරක ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සත්කාරක ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලියක්, ලබන වසරේ මාර්තු  මස 19 වැනිදා සිට මාර්තු මස 31 වැනිදා දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. ලබන වසර ආරම්භයේ දී ම ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවට ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා සංචාරක ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන…