“බංගබන්ධු රන් කුසලාන” තරගාවලියෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉවතට

6

“බංගබන්ධු රන් කුසලානය 2020” පාපන්දු තරගාවලිය යටතේ බංග්ලාදේශය සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර ඊයේ (19) දින පැවති පළමු වටයේ තරගය ගෝල 3-0 ක් ලෙස බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකයින් පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවට තරගාවලියෙන් ඉවත්ව යාමට සිදුවිය.   ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු කණ්ඩායමට තවත් පරාජයක් බංගබන්ධු රන් කුසලාන 2020 පාපන්දු තරගාවලිය යටතේ ශ්‍රී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

“බංගබන්ධු රන් කුසලානය 2020” පාපන්දු තරගාවලිය යටතේ බංග්ලාදේශය සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර ඊයේ (19) දින පැවති පළමු වටයේ තරගය ගෝල 3-0 ක් ලෙස බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකයින් පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවට තරගාවලියෙන් ඉවත්ව යාමට සිදුවිය.   ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු කණ්ඩායමට තවත් පරාජයක් බංගබන්ධු රන් කුසලාන 2020 පාපන්දු තරගාවලිය යටතේ ශ්‍රී…