පාකිස්තානයට එන කණ්ඩායමේ නායකත්වය සංගාට

10

පාකිස්තානයේ ලාහෝර් හිදී 2009 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් කණ්ඩායමට එල්ලවූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව එරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පත්වූයේ අසීරු තත්ත්වයකටය. ඉන් අනතුරුව වසර 10ක පමණ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් විරාමයක් පාකිස්තානයට හා එරට ක්‍රීඩාලෝලීන්ට උදා වූ අතර එම දීර්ඝ විරාමය අවසන් කරමින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පසුගිය දා ටෙස්ට් සංචාරයක් සඳහා එක්විය.  ජොෆ්රා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පාකිස්තානයේ ලාහෝර් හිදී 2009 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් කණ්ඩායමට එල්ලවූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව එරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පත්වූයේ අසීරු තත්ත්වයකටය. ඉන් අනතුරුව වසර 10ක පමණ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් විරාමයක් පාකිස්තානයට හා එරට ක්‍රීඩාලෝලීන්ට උදා වූ අතර එම දීර්ඝ විරාමය අවසන් කරමින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පසුගිය දා ටෙස්ට් සංචාරයක් සඳහා එක්විය.  ජොෆ්රා…