එංගලන්ත කණ්ඩායමට සංගක්කාරගෙන් පණිවිඩයක්

209

2020 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට නියමිත එංගලන්තය කණ්ඩායමේ තරග සංචාරය අවලංගු නොවනු ඇතැයි කුමාර් සංගක්කාර තම විශ්වාසය පල කර තිබේ. පසුගිය පාස්කු ඉරිදා එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසුව ඇතිවූ ආරක්ෂක තත්වය නිසාවෙන් එම සංචාරය තවමත් අස්ථාවර මට්ටමක පවතී. මහේලට මෙවර ලෝක කුසලානයේ දී අලුත් තනතුරක් 2019 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය සඳහා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2020 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට නියමිත එංගලන්තය කණ්ඩායමේ තරග සංචාරය අවලංගු නොවනු ඇතැයි කුමාර් සංගක්කාර තම විශ්වාසය පල කර තිබේ. පසුගිය පාස්කු ඉරිදා එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසුව ඇතිවූ ආරක්ෂක තත්වය නිසාවෙන් එම සංචාරය තවමත් අස්ථාවර මට්ටමක පවතී. මහේලට මෙවර ලෝක කුසලානයේ දී අලුත් තනතුරක් 2019 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය සඳහා…