සමුරායි ඝාතනයකින් ඇරඹි ජපානයේ රග්බි කතාව

0

ජපානයේ රග්බි ක්‍රීඩාව ලෝක රග්බි ඉතිහාසය කීපවරක්ම උඩු යටිකුරු කිරීමට සමත්විය. මෙවර ලෝක කුසලාන රග්බි තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබාගැනීම ජපාන රග්බි කතාවේ අලුත්ම පෙරළියයි. ජපාන රග්බි ක්‍රීඩාවේ සුවිශේෂී අවස්ථා කීපයක් AFP විසින් පසුගිය දා පල කර තිබුණා.  රග්බි අයියලාගෙන් ගේම ඉල්ලන රග්බි මල්ලිලා 2019 රග්බි ලෝක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ජපානයේ රග්බි ක්‍රීඩාව ලෝක රග්බි ඉතිහාසය කීපවරක්ම උඩු යටිකුරු කිරීමට සමත්විය. මෙවර ලෝක කුසලාන රග්බි තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබාගැනීම ජපාන රග්බි කතාවේ අලුත්ම පෙරළියයි. ජපාන රග්බි ක්‍රීඩාවේ සුවිශේෂී අවස්ථා කීපයක් AFP විසින් පසුගිය දා පල කර තිබුණා.  රග්බි අයියලාගෙන් ගේම ඉල්ලන රග්බි මල්ලිලා 2019 රග්බි ලෝක…