රග්බි අයියලාගෙන් ගේම ඉල්ලන රග්බි මල්ලිලා

44

2019 රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ දී මෙතෙක් අප දුටු විශේෂිතම සිදුවීමක් ලෙස සඳහන් කළ හැක්කක් ඇත. එනම් දෙවන ස්ථරයේ කණ්ඩායම්වල නැගිටීමයි. නැගිටීමක් ලෙසම සඳහන් කළ නොහැකි නම් අපි එය මෙසේ සඳහන් කරමු. “අඩුම වශයෙන් ඔවුන් ප්‍රබල කණ්ඩායම් හමුවේ පරාජය වන ලකුණු පරතරයන් විශාල ලෙස අවම වී ඇත.” nbcsports.com – ඕල්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2019 රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ දී මෙතෙක් අප දුටු විශේෂිතම සිදුවීමක් ලෙස සඳහන් කළ හැක්කක් ඇත. එනම් දෙවන ස්ථරයේ කණ්ඩායම්වල නැගිටීමයි. නැගිටීමක් ලෙසම සඳහන් කළ නොහැකි නම් අපි එය මෙසේ සඳහන් කරමු. “අඩුම වශයෙන් ඔවුන් ප්‍රබල කණ්ඩායම් හමුවේ පරාජය වන ලකුණු පරතරයන් විශාල ලෙස අවම වී ඇත.” nbcsports.com – ඕල්…