අපිට රන් පදක්කම් 50කට යන්න අවස්ථාව තිබ්බා – ධම්මික මුතුගල

13

13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උලෙළේ ජයග්‍රහණයන්, නැවත ගොඩනැගීම් සහ ඉදිරි ඉලක්ක පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් අද (24) ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් රුවන්චන්ද්‍ර සිල්වා මහතාගේ සහ ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධම්මික මුතුගල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ ඩන්කන් වයිට් ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විය. භාණ්ඩාගාර පෙට්ටගම අරින සාග්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උලෙළේ ජයග්‍රහණයන්, නැවත ගොඩනැගීම් සහ ඉදිරි ඉලක්ක පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් අද (24) ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් රුවන්චන්ද්‍ර සිල්වා මහතාගේ සහ ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධම්මික මුතුගල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ ඩන්කන් වයිට් ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විය. භාණ්ඩාගාර පෙට්ටගම අරින සාග්…