රග්බි ලෝක කුසලානයේ වැඩිම උත්සාහක දිනුම් ලාභීන් අතර පෙරමුණේ සිටින්නේ ලොව පූජනීයම ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක්. ඒ සුපිරි ඕල් බ්ලැක්ස් ක්‍රීඩක ජෝනාහ් ලෝමූ හා දකුණු අප්‍රිකානු සුපිරි ක්‍රීඩක බ්‍රයන් හබානා. Video – ලෝකය දිනන්න යන All Blacks කණ්ඩායම නම් කෙරේ 2019 රග්බි ලෝක කුසලානය සදහා ජපානයට යන නවසීලන්ත කණ්ඩායම නම් කෙරේ… 2019…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

රග්බි ලෝක කුසලානයේ වැඩිම උත්සාහක දිනුම් ලාභීන් අතර පෙරමුණේ සිටින්නේ ලොව පූජනීයම ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක්. ඒ සුපිරි ඕල් බ්ලැක්ස් ක්‍රීඩක ජෝනාහ් ලෝමූ හා දකුණු අප්‍රිකානු සුපිරි ක්‍රීඩක බ්‍රයන් හබානා. Video – ලෝකය දිනන්න යන All Blacks කණ්ඩායම නම් කෙරේ 2019 රග්බි ලෝක කුසලානය සදහා ජපානයට යන නවසීලන්ත කණ්ඩායම නම් කෙරේ… 2019…