ඕල් බ්ලැක්ස් පරාජය හා රිචී මැකෝගේ ශාපය

16

2011, 2015 ලෝක කුසලාන ශූරයන් වෙමින් 2015 සිට පවත්වාගෙන ආ නවසීලන්ත ඕල් බ්ලැක්ස් අපරාජිත වාර්තාව අවසන් කිරීමට එංගලන්තය පසුගිය දා සමත් විය. ඒ මෙවර ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව වටයේ පළමු තරගයේ දී ය.  ලෝක ශූරයින්ට මෙල්ල නොවුණු හිරු නොබසින අධිරාජ්‍යයේ විස්කම්! 2019 රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ ඔබ අප කවුරුත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2011, 2015 ලෝක කුසලාන ශූරයන් වෙමින් 2015 සිට පවත්වාගෙන ආ නවසීලන්ත ඕල් බ්ලැක්ස් අපරාජිත වාර්තාව අවසන් කිරීමට එංගලන්තය පසුගිය දා සමත් විය. ඒ මෙවර ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව වටයේ පළමු තරගයේ දී ය.  ලෝක ශූරයින්ට මෙල්ල නොවුණු හිරු නොබසින අධිරාජ්‍යයේ විස්කම්! 2019 රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ ඔබ අප කවුරුත්…