රාජකීය කිමිදුම්කරුවෝ තායිලන්තය හොල්ලයි

114
 

කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කිමිදුම්කරුවෝ ඔවුන්ගේ පළමු ජාත්‍යන්තර තරගාවලිය වූ තායිලන්ත විවෘත පාසල් අන්තර්ජාතික කිමිදුම් තරගාවලියේ දී ජයග්‍රහණ රැසක් දිනා ගැනීමට සමත් විය. ශූරතාවලිය බැංකොක් හිදී පැවැත්විය. සවින්දී ඇගේ හොඳම පෞද්ගලික කාලය වාර්තා කරයි චීනයේ Hangzhou හිදී ආරම්භ වූ 14 වැනි FINA ලෝක පිහිනුම් ශූරතාවලියේ පළමු වටයේ තේරීම් තරගවලට සහභාගී වූ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කිමිදුම්කරුවෝ ඔවුන්ගේ පළමු ජාත්‍යන්තර තරගාවලිය වූ තායිලන්ත විවෘත පාසල් අන්තර්ජාතික කිමිදුම් තරගාවලියේ දී ජයග්‍රහණ රැසක් දිනා ගැනීමට සමත් විය. ශූරතාවලිය බැංකොක් හිදී පැවැත්විය. සවින්දී ඇගේ හොඳම පෞද්ගලික කාලය වාර්තා කරයි චීනයේ Hangzhou හිදී ආරම්භ වූ 14 වැනි FINA ලෝක පිහිනුම් ශූරතාවලියේ පළමු වටයේ තේරීම් තරගවලට සහභාගී වූ…