ඩාර්ලි වීදියේ සොල්දාදුවන් මෙහෙයවීමේ වගකීම රශේන්ට!

46

එළඹෙන අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ දී සාන්ත ජෝසප් විදුහල මෙහෙයවීමේ භාරධූර කාර්ය ‘Scrum Half’ ක්‍රීඩක රශේන් ගුණවර්ධන හට ලබා දී ඇත. ඔග්බෙබෝ, වෙස්ලි සුක්කානම සියතට ගනී! එළඹෙන අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ දී වෙස්ලි විදුහල මෙහෙයවීමේ භාරධූර කාර්ය No.8…. කණ්ඩායමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් ද වන රශේන් ගුණවර්ධන කණ්ඩායමේ තුන්වැනි වසරේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

එළඹෙන අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ දී සාන්ත ජෝසප් විදුහල මෙහෙයවීමේ භාරධූර කාර්ය ‘Scrum Half’ ක්‍රීඩක රශේන් ගුණවර්ධන හට ලබා දී ඇත. ඔග්බෙබෝ, වෙස්ලි සුක්කානම සියතට ගනී! එළඹෙන අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ දී වෙස්ලි විදුහල මෙහෙයවීමේ භාරධූර කාර්ය No.8…. කණ්ඩායමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් ද වන රශේන් ගුණවර්ධන කණ්ඩායමේ තුන්වැනි වසරේ…