සමස්ත ලංකා පාසල් තරගාවලියට වර්ෂාවෙන් බාධා

286

33 වන වරට පැවැත්වෙන සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා උළෙලේ මලල ක්‍රීඩා තරග ඉසව් ඊයේ (11) දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ විය. යුද හමුදා මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ දී නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තා 2ක් 54 වන වරට පැවති ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා අන්තර් රෙජිමේන්තු මලල ක්‍රීඩා.. තරග ඉසව් පැවැත්වෙන වයස අවුරුදු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

33 වන වරට පැවැත්වෙන සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා උළෙලේ මලල ක්‍රීඩා තරග ඉසව් ඊයේ (11) දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ විය. යුද හමුදා මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ දී නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තා 2ක් 54 වන වරට පැවති ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා අන්තර් රෙජිමේන්තු මලල ක්‍රීඩා.. තරග ඉසව් පැවැත්වෙන වයස අවුරුදු…