බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට්ලෝලීන් ශකිබ් වෙනුවෙන් වීදි බසියි

11

ශකිබ් අල් හසන් හට පනවා තිබෙන තරග තහනමින් මුදවා ගැනීම සඳහා බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් බලධාරීන් දරනු ලබන උත්සාහය ප්‍රමාණවත් නොවන බව පවසමින් බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට්ලෝලීන් රැසක් වීදි වලට පැමිණ උද්ඝෝෂණ වල නිරත වෙන බව වාර්තා වේ. ශකීබ් අල් හසන්ට ක්‍රිකට් තහනම් වෙයි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සලය විසින් බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් නායක ශකීබ් අල් හසන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශකිබ් අල් හසන් හට පනවා තිබෙන තරග තහනමින් මුදවා ගැනීම සඳහා බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් බලධාරීන් දරනු ලබන උත්සාහය ප්‍රමාණවත් නොවන බව පවසමින් බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට්ලෝලීන් රැසක් වීදි වලට පැමිණ උද්ඝෝෂණ වල නිරත වෙන බව වාර්තා වේ. ශකීබ් අල් හසන්ට ක්‍රිකට් තහනම් වෙයි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සලය විසින් බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් නායක ශකීබ් අල් හසන්…