ஒக்ஸ்போர்ட் ஜனாதிபதி கிண்ண கால்பந்தாட்டம் தொடர் 2019 நாளை ஆரம்பம்

155

கொழும்பு ஹமீட் அல் ஹுஸைனி  கல்லூரியில் 80களில் கல்வி கற்ற “80s குழுவினரால்” வருடாந்தம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு நடாத்தப்படும் முன்னணி பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான ஒக்ஸ்போர்ட் ஜனாதிபதி கிண்ண கால்பந்தாட்ட தொடர் நாளை (16) சுகததாஸ அரங்கில்  ஆரம்பமாகவுள்ளது. ஹமீட் அல் ஹுஸைனியை வீழ்த்திய ஸாஹிராவுக்கு ஜனாதிபதிக் கிண்ணம் மிகவும் விறுவிப்பாக இடம்பெற்ற இறுதிப் ….. பாடசாலை மாணவர்களுக்கு இடையில் கால்பந்தாட்டத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் நடத்தப்படும் இந்தப் போட்டித் தொடரில், இம்முறை 19 பாடசாலை அணிகள்…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

கொழும்பு ஹமீட் அல் ஹுஸைனி  கல்லூரியில் 80களில் கல்வி கற்ற “80s குழுவினரால்” வருடாந்தம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு நடாத்தப்படும் முன்னணி பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான ஒக்ஸ்போர்ட் ஜனாதிபதி கிண்ண கால்பந்தாட்ட தொடர் நாளை (16) சுகததாஸ அரங்கில்  ஆரம்பமாகவுள்ளது. ஹமீட் அல் ஹுஸைனியை வீழ்த்திய ஸாஹிராவுக்கு ஜனாதிபதிக் கிண்ணம் மிகவும் விறுவிப்பாக இடம்பெற்ற இறுதிப் ….. பாடசாலை மாணவர்களுக்கு இடையில் கால்பந்தாட்டத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் நடத்தப்படும் இந்தப் போட்டித் தொடரில், இம்முறை 19 பாடசாலை அணிகள்…