රොෂාන් ජයතිස්ස නාවිකයෝ අමාරුවේ දමයි

46
 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League – Tier B පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දී පානදුර ක්‍රීඩා සමාජයේ දකුණතින් පිට දඟ පන්දු යන රොෂාන් ජයතිස්ස නාවිකයන්ට එරෙහිව කඩුලු 8ක් දවා ගනිමින් නමා වූ දිනයේ (22) කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයා බවට පත්විය. දිනුක ඩිල්ශාන් මංගල තරගයෙන්ම ශතක සමාජයට ශ්‍රී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League – Tier B පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දී පානදුර ක්‍රීඩා සමාජයේ දකුණතින් පිට දඟ පන්දු යන රොෂාන් ජයතිස්ස නාවිකයන්ට එරෙහිව කඩුලු 8ක් දවා ගනිමින් නමා වූ දිනයේ (22) කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයා බවට පත්විය. දිනුක ඩිල්ශාන් මංගල තරගයෙන්ම ශතක සමාජයට ශ්‍රී…