දිනුක ඩිල්ශාන් මංගල තරගයෙන්ම ශතක සමාජයට

11
Dinuka Dilshan

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League – Tier A ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තම මංගල පළමු පෙළ තරගයට සහභාගී වූ මුවර්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ 20 හැවිරිදි දිනුක ඩිල්ශාන් ශතකයක් වාර්තා කර ගැනීමට සමත් විය. ඒ කෝල්ට්ස් ක්‍රිකට් සමාජයට එරෙහිවයි.  තික්ෂිල, මනෝජ් සහ ප්‍රියන්ජන් දක්ෂතා දක්වයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League – Tier A ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තම මංගල පළමු පෙළ තරගයට සහභාගී වූ මුවර්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ 20 හැවිරිදි දිනුක ඩිල්ශාන් ශතකයක් වාර්තා කර ගැනීමට සමත් විය. ඒ කෝල්ට්ස් ක්‍රිකට් සමාජයට එරෙහිවයි.  තික්ෂිල, මනෝජ් සහ ප්‍රියන්ජන් දක්ෂතා දක්වයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර්…