දිනුක ඩිල්ශාන් මංගල තරගයෙන්ම ශතක සමාජයට

79
Dinuka Dilshan
 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League – Tier A ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තම මංගල පළමු පෙළ තරගයට සහභාගී වූ මුවර්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ 20 හැවිරිදි දිනුක ඩිල්ශාන් ශතකයක් වාර්තා කර ගැනීමට සමත් විය. ඒ කෝල්ට්ස් ක්‍රිකට් සමාජයට එරෙහිවයි.  තික්ෂිල, මනෝජ් සහ ප්‍රියන්ජන් දක්ෂතා දක්වයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League – Tier A ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තම මංගල පළමු පෙළ තරගයට සහභාගී වූ මුවර්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ 20 හැවිරිදි දිනුක ඩිල්ශාන් ශතකයක් වාර්තා කර ගැනීමට සමත් විය. ඒ කෝල්ට්ස් ක්‍රිකට් සමාජයට එරෙහිවයි.  තික්ෂිල, මනෝජ් සහ ප්‍රියන්ජන් දක්ෂතා දක්වයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර්…