පැතුම් වික්‍රමසිංහ තම හොඳම ඉනිම ක්‍රීඩා කරයි

12

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League Tier B ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (15) දවසේ පැවති තරග අතුරින් කැපී පෙනෙන දක්ෂතා දැක්වීමට නුගේගොඩ ක්‍රීඩා සමාජයේ පැතුම් වික්‍රමසිංහ සමත් වූවේය.  නවින් සහ අකීල් කැපී පෙනෙන දක්ෂතා දක්වයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League Tier…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League Tier B ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (15) දවසේ පැවති තරග අතුරින් කැපී පෙනෙන දක්ෂතා දැක්වීමට නුගේගොඩ ක්‍රීඩා සමාජයේ පැතුම් වික්‍රමසිංහ සමත් වූවේය.  නවින් සහ අකීල් කැපී පෙනෙන දක්ෂතා දක්වයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League Tier…