පළඟ ශූරතාවයෙන් A කාණ්ඩයට දොරටු ඇරෙන්නේ කාටද?

1399

වෙහෙසකාරී සති 9ක පාසල් රග්බි ලීගයෙන් අනතුරුව සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ අවසන් සතියට අප සියලුදෙනා පැමිණ සිටිනවා. ඉදිරිපෙළ – පසුපෙළ සංයුතීන්, වේගවත් ක්‍රීඩා විලාශයන්, වෙනස් ආකාරයක තරග රටාවන් වගේම ජය – පැරදුම් පසුගිය සති 9ක තරග වලින් අපට දක්නට ලැබුනා.  උඩුයටිකුරු වූ පළඟ ශූරතාවයේ තෙවැනි සතිය 2019 සිංගර්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වෙහෙසකාරී සති 9ක පාසල් රග්බි ලීගයෙන් අනතුරුව සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ අවසන් සතියට අප සියලුදෙනා පැමිණ සිටිනවා. ඉදිරිපෙළ – පසුපෙළ සංයුතීන්, වේගවත් ක්‍රීඩා විලාශයන්, වෙනස් ආකාරයක තරග රටාවන් වගේම ජය – පැරදුම් පසුගිය සති 9ක තරග වලින් අපට දක්නට ලැබුනා.  උඩුයටිකුරු වූ පළඟ ශූරතාවයේ තෙවැනි සතිය 2019 සිංගර්…