පලඟ ශූරතාවය සඳහා පාසල් නැවතත් පිටියට

582
 

2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලියේ පලඟ ශූරතාවයේ තරග ජුනි මස 5 වැනිදා බදාදා සිට ආරම්භ වීමට නියමිතයි. පලඟ ශූරතාවයේ තරග අප්‍රේල් මස 20 වැනිදා ආරම්භ වූ නමුත්, ශ්‍රී ලාංකිකයන් 250කට ආසන්න පිරිසක් මරුමුවට පත්කළ අප්‍රේල් 21 පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරයත් සමඟින් ලීගය දින නියමයකින් තොරව කල්දැමීමට සංවිධායකයින් තීරණය කළේය.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලියේ පලඟ ශූරතාවයේ තරග ජුනි මස 5 වැනිදා බදාදා සිට ආරම්භ වීමට නියමිතයි. පලඟ ශූරතාවයේ තරග අප්‍රේල් මස 20 වැනිදා ආරම්භ වූ නමුත්, ශ්‍රී ලාංකිකයන් 250කට ආසන්න පිරිසක් මරුමුවට පත්කළ අප්‍රේල් 21 පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරයත් සමඟින් ලීගය දින නියමයකින් තොරව කල්දැමීමට සංවිධායකයින් තීරණය කළේය.…