ශ්‍රී ලංකා ඔලිම්පික් බලාපොරොත්තු සුන්!

42
 

2020 ඔලිම්පික් සඳහා වන සුදුස්සන් තේරීමේ තරග වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රග්බි කණ්ඩායම ඊයේ (23) සහ අද (24) දකුණු කොරියාවේ ඉන්චියොන් නුවර පැවති සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ තරග සඳහා සහභාගී වූ අතර එහි දී ශ්‍රී ලංකාවට පලඟ ශූරතාවයෙන් තරගාවලිය අවසන් කළේය. ලංකාවට එන විජාතික බලවේග පසුගිය වසරේ දක්ෂතාවලට අනුව අවසන් ස්ථාන දිනා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2020 ඔලිම්පික් සඳහා වන සුදුස්සන් තේරීමේ තරග වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රග්බි කණ්ඩායම ඊයේ (23) සහ අද (24) දකුණු කොරියාවේ ඉන්චියොන් නුවර පැවති සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ තරග සඳහා සහභාගී වූ අතර එහි දී ශ්‍රී ලංකාවට පලඟ ශූරතාවයෙන් තරගාවලිය අවසන් කළේය. ලංකාවට එන විජාතික බලවේග පසුගිය වසරේ දක්ෂතාවලට අනුව අවසන් ස්ථාන දිනා…