ලංකාවට එන විජාතික බලවේග

15

පසුගිය වසරේ දක්ෂතාවලට අනුව අවසන් ස්ථාන දිනා ගත් ක්‍රීඩා සමාජ 4ට එළඹෙන 2019/20 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ දී විදේශීය ක්‍රීඩකයන් එකතු කර ගැනීමට අවස්ථාව හිමිව තිබේ.  අත්දැකීම් බහුල CR & FC කණ්ඩායම ආධිපත්‍ය පතුරවන්නට සූදානමින්! ශ්‍රී ලංකා ජාතික රග්බි කණ්ඩායමේ නායක ඔමල්ක …….. ශ්‍රී ලංකා රග්බි කමිටුවේ සභාපති…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය වසරේ දක්ෂතාවලට අනුව අවසන් ස්ථාන දිනා ගත් ක්‍රීඩා සමාජ 4ට එළඹෙන 2019/20 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ දී විදේශීය ක්‍රීඩකයන් එකතු කර ගැනීමට අවස්ථාව හිමිව තිබේ.  අත්දැකීම් බහුල CR & FC කණ්ඩායම ආධිපත්‍ය පතුරවන්නට සූදානමින්! ශ්‍රී ලංකා ජාතික රග්බි කණ්ඩායමේ නායක ඔමල්ක …….. ශ්‍රී ලංකා රග්බි කමිටුවේ සභාපති…