පාකිස්තාන ක්‍රීඩකයන් 9 දෙනෙක් සෞඛ්‍ය නීති කඩා අමාරුවේ

116
PCB
 

පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කළ පාකිස්තාන ජාතික විස්සයි විස්ස තරගාවලිය (National T20 Cup) මේ වන විට පාකිස්තානයේ දී පැවැත්වේ. දැඩි සෞඛ්‍යාරක්ෂිත විධිවිධාන මධ්‍යයේ පවත්වන මෙම තරගාවලිය අතරතුර සිදු වූ යම් යම් සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය සිය අවධානය යොමු කර තිබුණි. ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කළ සිදුවීම් තහවුරු කරමින් මෙම තරගාවලිය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කළ පාකිස්තාන ජාතික විස්සයි විස්ස තරගාවලිය (National T20 Cup) මේ වන විට පාකිස්තානයේ දී පැවැත්වේ. දැඩි සෞඛ්‍යාරක්ෂිත විධිවිධාන මධ්‍යයේ පවත්වන මෙම තරගාවලිය අතරතුර සිදු වූ යම් යම් සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය සිය අවධානය යොමු කර තිබුණි. ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කළ සිදුවීම් තහවුරු කරමින් මෙම තරගාවලිය…