ෆින්ලන්තයට ගිය පොඩ්ඩෝ දිවයිනට

279
 

ෆින්ලන්තයේ ටැම්පර් නුවර පැවති ලෝක මලල ක්‍රීඩා ශූරතා තරගාවලියට (IAAF- අවුරුදු 20න් පහළ) සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අද උදෑසන (18) දිවයිනට පැමිණියේය. තරගාවලි ඉතිහාසයේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සහභාගී වූ විශාලතම සංචිතය ලෙස ද මෙම යොවුන් සංචිතය සැලකේ. තරගාවලිය අවසානයේ පදක්කම් සටහනේ පෙරමුණ ගැනීමට  කෙන්යාව සමත් වූ අතර ප්‍රබල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ෆින්ලන්තයේ ටැම්පර් නුවර පැවති ලෝක මලල ක්‍රීඩා ශූරතා තරගාවලියට (IAAF- අවුරුදු 20න් පහළ) සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අද උදෑසන (18) දිවයිනට පැමිණියේය. තරගාවලි ඉතිහාසයේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සහභාගී වූ විශාලතම සංචිතය ලෙස ද මෙම යොවුන් සංචිතය සැලකේ. තරගාවලිය අවසානයේ පදක්කම් සටහනේ පෙරමුණ ගැනීමට  කෙන්යාව සමත් වූ අතර ප්‍රබල…