නවක අබීද් අලි ශ්‍රී ලංකා කඳවුර හොල්ලයි!

10
AFP

පුරා වසර 15කට පසුව පාකිස්තානයේ දී ලබන ටෙස්ට් ජයක් පිලිබඳව සිහින මවමින් සිටි ශ්‍රී ලංකාවට අද දිනය (21) කිසිසේත්ම සුබවාදී වූයේ නැත. ඒ කරච්චි නුවර පැවැත්වෙන දෙවැනි ටෙස්ට් තරගයේ තෙවැනි දිනය වූ අද දිනය පුරාවට ඔවුන්ට දවා ගැනීමට හැකිවූයේ ප්‍රතිවාදී කඩුලු දෙකක් පමණක් වූ බැවිනි. ඒ අනුව පාකිස්තානු පිළ මේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පුරා වසර 15කට පසුව පාකිස්තානයේ දී ලබන ටෙස්ට් ජයක් පිලිබඳව සිහින මවමින් සිටි ශ්‍රී ලංකාවට අද දිනය (21) කිසිසේත්ම සුබවාදී වූයේ නැත. ඒ කරච්චි නුවර පැවැත්වෙන දෙවැනි ටෙස්ට් තරගයේ තෙවැනි දිනය වූ අද දිනය පුරාවට ඔවුන්ට දවා ගැනීමට හැකිවූයේ ප්‍රතිවාදී කඩුලු දෙකක් පමණක් වූ බැවිනි. ඒ අනුව පාකිස්තානු පිළ මේ…