පිතිකරණයේ කඩාවැටීම තවත් පරාජයක් උදා කරයි

58

සත්කාරකයින්ගේ බල බිඳින්නට සමත්කම් දක්වමින් සංචාරක පාකිස්තාන (19 පහළ) යොවුන් කණ්ඩායම සහ සත්කාරක ශ්‍රි ලංකා (19 පහළ) යොවුන් කණ්ඩායම අතර පැවති තෙවන එක්දින තරගයෙන් ද කඩුලු 5ක විශිෂ්ට ජයක් වාර්තා කිරීමට සංචාරක පාකිස්තාන යොවුන් කණ්ඩායම අද (31) සමත් විය. ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ජයට මිෂාර සහ නවෝද්ගෙන් අර්ධ ශතක සංචාරක පාකිස්තාන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සත්කාරකයින්ගේ බල බිඳින්නට සමත්කම් දක්වමින් සංචාරක පාකිස්තාන (19 පහළ) යොවුන් කණ්ඩායම සහ සත්කාරක ශ්‍රි ලංකා (19 පහළ) යොවුන් කණ්ඩායම අතර පැවති තෙවන එක්දින තරගයෙන් ද කඩුලු 5ක විශිෂ්ට ජයක් වාර්තා කිරීමට සංචාරක පාකිස්තාන යොවුන් කණ්ඩායම අද (31) සමත් විය. ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ජයට මිෂාර සහ නවෝද්ගෙන් අර්ධ ශතක සංචාරක පාකිස්තාන…