ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ජයට මිෂාර සහ නවෝද්ගෙන් අර්ධ ශතක

156

සංචාරක පාකිස්තාන (19න් පහළ) යොවුන් කණ්ඩායම සහ සත්කාරක ශ්‍රි ලංකා (19න් පහළ) යොවුන් කණ්ඩායම අතර පැවති පළමු එක්දින තරගයෙන් ලකුණු 26ක තියුණු ජයක් හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රි ලංකා යොවුන් කණ්ඩායම අද (26) සමත් විය. ඉන්දීය අණසක හමුවේ නායක ප්‍රියන්ජන් හුදකලා වෙයි සංචාරක ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ ඉන්දීය සංචාරයට මුල පුරමින් පැවැත්වෙන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සංචාරක පාකිස්තාන (19න් පහළ) යොවුන් කණ්ඩායම සහ සත්කාරක ශ්‍රි ලංකා (19න් පහළ) යොවුන් කණ්ඩායම අතර පැවති පළමු එක්දින තරගයෙන් ලකුණු 26ක තියුණු ජයක් හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රි ලංකා යොවුන් කණ්ඩායම අද (26) සමත් විය. ඉන්දීය අණසක හමුවේ නායක ප්‍රියන්ජන් හුදකලා වෙයි සංචාරක ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ ඉන්දීය සංචාරයට මුල පුරමින් පැවැත්වෙන…