ගුවන් හමුදාවට වැඩි ගෞරවය – කොළඹට සාර්ථක ආරම්භයක්

219

. තරගාවලියේ අවසන් එහෙත්, උණුසුම් හා තරගකාරී අදියර ආරම්භ කරමින් ඊයේ (15) කොළඹ පොලිස් පැසිපන්දු පිටියේ දී පැවති පිරිමි අංශයේ තරගවලින් ජය ගැනීමට ගුවන් හමුදාව හා කොළඹ දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම සමත් විය. අතීතය නැවත ලියන්නට සැරසෙන ගම්පහ කණ්ඩායම 51 වන ජ්‍යේෂ්ඨ පැසිපන්දු ශූරතාවය නිල වශයෙන් ආරම්භ වී සතියකට අධික කාලයක් ගෙවී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

. තරගාවලියේ අවසන් එහෙත්, උණුසුම් හා තරගකාරී අදියර ආරම්භ කරමින් ඊයේ (15) කොළඹ පොලිස් පැසිපන්දු පිටියේ දී පැවති පිරිමි අංශයේ තරගවලින් ජය ගැනීමට ගුවන් හමුදාව හා කොළඹ දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම සමත් විය. අතීතය නැවත ලියන්නට සැරසෙන ගම්පහ කණ්ඩායම 51 වන ජ්‍යේෂ්ඨ පැසිපන්දු ශූරතාවය නිල වශයෙන් ආරම්භ වී සතියකට අධික කාලයක් ගෙවී…