සමස්ත ලංකා මලල ක්‍රීඩාවලට මිලියන 70ක්!

6

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් 35 වැනි වරට සංවිධානය කරන සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලිය පිළිබඳව මාධ්‍ය හමුවක් ඊයේ (22) ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සංගමයේ ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විය. තරගාවලියේ මලල ක්‍රීඩා තරග ඔක්තෝබර් මස 30, 31 සහ නොවැම්බර් මස 1, 2, 3 දිනවල දී සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සියලු කටයුතු සූදානම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් 35 වැනි වරට සංවිධානය කරන සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලිය පිළිබඳව මාධ්‍ය හමුවක් ඊයේ (22) ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සංගමයේ ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විය. තරගාවලියේ මලල ක්‍රීඩා තරග ඔක්තෝබර් මස 30, 31 සහ නොවැම්බර් මස 1, 2, 3 දිනවල දී සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සියලු කටයුතු සූදානම්…