කසුන් ජයසූරිය සෝන්ඩර්ස් අවසන් මහා තරගයට කැඳවාගෙන යයි

666
 

FA කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ දෙවන අවසන් පූර්ව තරගය ඊයේ (25) කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වුණු අතර ප්‍රබල කොළඹ පාපන්දු ක්‍රීඩා සමාජය පරාජය කරමින් ප්‍රබල සෝන්ඩර්ස් ක්‍රීඩා සමාජය ගෝල 2-0ක ජයක් වාර්තා කිරීමට සමත් විය. පොලිස් අත්වැරදීමෙන් යුධ හමුදාව අවසන් මහා තරගයට FA කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව තරග ඊයේ (25)…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

FA කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ දෙවන අවසන් පූර්ව තරගය ඊයේ (25) කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වුණු අතර ප්‍රබල කොළඹ පාපන්දු ක්‍රීඩා සමාජය පරාජය කරමින් ප්‍රබල සෝන්ඩර්ස් ක්‍රීඩා සමාජය ගෝල 2-0ක ජයක් වාර්තා කිරීමට සමත් විය. පොලිස් අත්වැරදීමෙන් යුධ හමුදාව අවසන් මහා තරගයට FA කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව තරග ඊයේ (25)…