ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලට සමගාමී ඉසව් කල්යයි

61

මෙරට තුළ නැවතත් ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වන කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසාවෙන් මෙම වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත 46 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලට සමගාමීව පවත්වන සියලුම ඉසව් දින නියමයකින් තොරව කල් දැමීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත. මේ පිළිබඳව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් අමල් එදිරිසූරිය මහතා ප්‍රකාශ කර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙරට තුළ නැවතත් ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වන කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසාවෙන් මෙම වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත 46 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලට සමගාමීව පවත්වන සියලුම ඉසව් දින නියමයකින් තොරව කල් දැමීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත. මේ පිළිබඳව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් අමල් එදිරිසූරිය මහතා ප්‍රකාශ කර…