කෙටිදුර පිටියේ ශූරයන් ලෝක සහය දිවීමේ තරගාවලියෙන් ඉවත් වෙයි

95
No World Relays for Jamaica

මැයි 1 සහ 2 දිනවල පෝලන්තයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත “ලෝක සහය දිවීමේ තරගාවලිය” සඳහා ජැමෙයිකානු ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සහභාගී නොවන බව එරට මලල ක්‍රීඩා සංගමය විසින් දන්වා තිබෙනවා. පස්වැනි වරටත් පැවැත්වෙන මෙම තරගාවලිය සඳහා සිය කණ්ඩායම සහභාගි නොවන බව දැනුම් දෙමින් ජැමෙයිකානු මලල ක්‍රීඩා සංගමය ප්‍රකාශ කර සිටියේ කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මැයි 1 සහ 2 දිනවල පෝලන්තයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත “ලෝක සහය දිවීමේ තරගාවලිය” සඳහා ජැමෙයිකානු ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සහභාගී නොවන බව එරට මලල ක්‍රීඩා සංගමය විසින් දන්වා තිබෙනවා. පස්වැනි වරටත් පැවැත්වෙන මෙම තරගාවලිය සඳහා සිය කණ්ඩායම සහභාගි නොවන බව දැනුම් දෙමින් ජැමෙයිකානු මලල ක්‍රීඩා සංගමය ප්‍රකාශ කර සිටියේ කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙන්…