කිවියන් දණ ගස්වමින් කැන්ගරුවන්ට තවත් ටෙස්ට් තරගාවලි ජයක්!

45
Photo Credit : Getty Images
 

සමස්ථ ක්‍රිකට් ලෝකයටම අභියෝග කරමින් තමන් “පහසුවෙන් පරාජය කළ නොහැකි” අද්විතීය කණ්ඩායමක් බව තහවුරු කරමින් සිටින ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අද (29) තවත් තරගාවලි ජයග්‍රහණයක් තහවුරු කර ගත්හ. ඒ මේ දිනවල තම මව්බිමේ සංචාරයක නිරත වී සිටින නවසීලන්ත කණ්ඩායම ටෙස්ට් තරග දෙකකදී පිට පිටම පරාජයට පත් කරමිනි. 2016ට පසුව ශ්‍රී ලංකාව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සමස්ථ ක්‍රිකට් ලෝකයටම අභියෝග කරමින් තමන් “පහසුවෙන් පරාජය කළ නොහැකි” අද්විතීය කණ්ඩායමක් බව තහවුරු කරමින් සිටින ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අද (29) තවත් තරගාවලි ජයග්‍රහණයක් තහවුරු කර ගත්හ. ඒ මේ දිනවල තම මව්බිමේ සංචාරයක නිරත වී සිටින නවසීලන්ත කණ්ඩායම ටෙස්ට් තරග දෙකකදී පිට පිටම පරාජයට පත් කරමිනි. 2016ට පසුව ශ්‍රී ලංකාව…