සුපර් රග්බිවලට වෙනස්කම් කිහිපයක්

152

සුපර් රග්බි තරගාවලියේ Aotearoa තරගාවලිය මේ දිනවල නවසීලන්තයේ දී පැවැත්වේ. සුපර් රග්බි තරගාවලිය වඩාත් තරගකාරී මට්ටමකට ගෙන ඒම සඳහා එහි සංවිධායකයන් වසර කීපයක සිට සැලසුම් සකස් කරමින් සිටී. ඒ සඳහා ඔවුන් විසින් සම්පාදනය කරන ලද Aratipu වාර්තාව පසුගිය දා එහි අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කෙරිනි.  එම වාර්තාවේ සඳහන් කරුණු පිළිබඳව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

සුපර් රග්බි තරගාවලියේ Aotearoa තරගාවලිය මේ දිනවල නවසීලන්තයේ දී පැවැත්වේ. සුපර් රග්බි තරගාවලිය වඩාත් තරගකාරී මට්ටමකට ගෙන ඒම සඳහා එහි සංවිධායකයන් වසර කීපයක සිට සැලසුම් සකස් කරමින් සිටී. ඒ සඳහා ඔවුන් විසින් සම්පාදනය කරන ලද Aratipu වාර්තාව පසුගිය දා එහි අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කෙරිනි.  එම වාර්තාවේ සඳහන් කරුණු පිළිබඳව…