ආසියානු රග්බි පිටියේ ඉදිරිය වෙනස් වන ලකුණු

444

පැතිර යන කොරෝනා වයිරස තත්වය නිසාවෙන් මෙම වසරේ මුල් කාර්තු තුනෙහි පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ රග්බි තරගාවලි සියල්ල අවලංගු කිරීමට ආසියානු රග්බි සම්මේලනය පසුගිය දා තීරණය කරන ලදි. ආසියානු රග්බි පිටියේ විවේකය දීර්ඝ කෙරේ එම තීරණය පිළිබඳව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ආසියානු රග්බි සම්මේලනයේ සභාපතිවරයා සඳහන් කර සිටියේ ක්‍රීඩකයන්, ප්‍රේක්ෂකයන් ඇතුළු සියලුම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පැතිර යන කොරෝනා වයිරස තත්වය නිසාවෙන් මෙම වසරේ මුල් කාර්තු තුනෙහි පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ රග්බි තරගාවලි සියල්ල අවලංගු කිරීමට ආසියානු රග්බි සම්මේලනය පසුගිය දා තීරණය කරන ලදි. ආසියානු රග්බි පිටියේ විවේකය දීර්ඝ කෙරේ එම තීරණය පිළිබඳව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ආසියානු රග්බි සම්මේලනයේ සභාපතිවරයා සඳහන් කර සිටියේ ක්‍රීඩකයන්, ප්‍රේක්ෂකයන් ඇතුළු සියලුම…