වැස්සට සේදුණු දෙවැනි දිනයේ ආරම්භක රන් පදක්කම නිමාලිට

355

44 වන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ දෙවන දිනය අද (13) ක්‍රියාත්මක වූ අතර දිනයේ උදෑසන තරග සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වුවද, සවස් කාලයේ පැවති තරග වර්ෂාව හේතුවෙන් අත්හැර දමන්නට සංවිධායක මණ්ඩලයට සිදු විය. එක් තරගාවලි වාර්තාවක් වයඹ දිනා ගනිද්දී මංජුල කීර්තිය රැක ගනියි පුලතිසි පුරවරයේ දී පැවැත්වෙන 44 වන ජාතික මහා ක්‍රීඩා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

44 වන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ දෙවන දිනය අද (13) ක්‍රියාත්මක වූ අතර දිනයේ උදෑසන තරග සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වුවද, සවස් කාලයේ පැවති තරග වර්ෂාව හේතුවෙන් අත්හැර දමන්නට සංවිධායක මණ්ඩලයට සිදු විය. එක් තරගාවලි වාර්තාවක් වයඹ දිනා ගනිද්දී මංජුල කීර්තිය රැක ගනියි පුලතිසි පුරවරයේ දී පැවැත්වෙන 44 වන ජාතික මහා ක්‍රීඩා…