ජාතික කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයෙන් නව වාර්තා 18ක්!

19
Junior National Athletic Championship 2019

2019 ජාතික කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා ශූරතාව (Junior National Athletics Meet 2019) අද (04) කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමාව දුටුවේ නව තරග වාර්තා 18ක් සමඟිනි. මෙවර තරගාවලියේ දී වයස අවුරුදු 18න් පහළ වාර්තා 13ක් බිහි වීම විශේෂත්වයකි. හෙන්ඩසන්ට රන් පදක්කම් දෙකක්, ශෙලින්ඩාගේ ආබාධ සුවයි 2019 කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ දෙවැනි දින…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 ජාතික කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා ශූරතාව (Junior National Athletics Meet 2019) අද (04) කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමාව දුටුවේ නව තරග වාර්තා 18ක් සමඟිනි. මෙවර තරගාවලියේ දී වයස අවුරුදු 18න් පහළ වාර්තා 13ක් බිහි වීම විශේෂත්වයකි. හෙන්ඩසන්ට රන් පදක්කම් දෙකක්, ශෙලින්ඩාගේ ආබාධ සුවයි 2019 කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ දෙවැනි දින…