ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා Expo -2020 ප්‍රධානීන් හමුවේ

89

වත්මන් ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී. ඒ. චානක යන මහත්වරුන් ඊයේ (08) එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පැවැත්වීමට නියමිත Expo -2020 පැවැත්වෙන ස්ථානය සහ එහි ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉදිවෙන ප්‍රදර්ශන කලාපය නැරඹීමට එක්වුනා. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ දී පසුගිය ඔක්තෝබර් සිට මෙම වසරේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වත්මන් ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී. ඒ. චානක යන මහත්වරුන් ඊයේ (08) එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පැවැත්වීමට නියමිත Expo -2020 පැවැත්වෙන ස්ථානය සහ එහි ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉදිවෙන ප්‍රදර්ශන කලාපය නැරඹීමට එක්වුනා. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ දී පසුගිය ඔක්තෝබර් සිට මෙම වසරේ…