මේක හොඳ දෙයක් කියලා සුමතිපාලත් මට කිව්වා – ක්‍රීඩා ඇමති

13

ගරු ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් “ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වැරදි වැළැක්වීමේ පනත” පිළිබඳව විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් අද (07) ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ කුඩා ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විය.  මෙම පනත ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක් නොව ආසියාවේම මුල් වරට ඉදිරිපත් වන පනතක් වන අතර මේ මඟින් තරග පාවා දීම්, දූෂණය, නීති විරෝධී මෙහෙයවීම, නීති විරෝධී ඔට්ටු ඇල්ලීම වැනි වැරදිවලට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ගරු ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් “ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වැරදි වැළැක්වීමේ පනත” පිළිබඳව විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් අද (07) ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ කුඩා ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විය.  මෙම පනත ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක් නොව ආසියාවේම මුල් වරට ඉදිරිපත් වන පනතක් වන අතර මේ මඟින් තරග පාවා දීම්, දූෂණය, නීති විරෝධී මෙහෙයවීම, නීති විරෝධී ඔට්ටු ඇල්ලීම වැනි වැරදිවලට…