ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සමඟ ‘ක්‍රිස්ටල් සහ ලයිෆ්’ ගිවිසුම් ගත වේ

88

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ (SLC) දේශීය සිසිල් බීම සහකරු ලෙසින් කටයුතු කරනු ලබන මයිකෝලා බෙවරේජස් පුද්ගලික සමාගම එම සහයෝගීතාවය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ‘නිල බෝතල් කළ පානීය ජල සැපයුම්කරුවා’ ලෙස අනුග්‍රාහකත්වය දැක්වීමට ඉදිරිපත්ව ඇත.  මෙම අනුග්‍රාහකත්වය තහවුරු කරමින් අද (24) දින පස්වරුවේ මයිකෝලා බෙවරේජස් පුද්ගලික සමාගම යටතේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ (SLC) දේශීය සිසිල් බීම සහකරු ලෙසින් කටයුතු කරනු ලබන මයිකෝලා බෙවරේජස් පුද්ගලික සමාගම එම සහයෝගීතාවය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ‘නිල බෝතල් කළ පානීය ජල සැපයුම්කරුවා’ ලෙස අනුග්‍රාහකත්වය දැක්වීමට ඉදිරිපත්ව ඇත.  මෙම අනුග්‍රාහකත්වය තහවුරු කරමින් අද (24) දින පස්වරුවේ මයිකෝලා බෙවරේජස් පුද්ගලික සමාගම යටතේ…