වරාය ක්‍රීඩිකාවන් සහ යුද සෙබළියන් ඉදිරියෙන්

177

මන්චි ආයතනයේ අනුග්‍රාහකත්වය ඇති සංවිධානය කරනු ලබන “මන්චි වොලිබෝල් තරගාවලියේ” 10 වැනි අදියරේ කාන්තා සුපර් ලීග් වටයේ තරග කිහිපයක් ඔක්තෝබර් 12, 13 සහ 14 යන දිනවල දී මහරගම තරුණසේවා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩා පිටියේ දී සහ මීගමුව ජේරාජ් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ ගෘහස්ථ ක්‍රීඩා පිටියේ දී පැවැත්විය. මෙම තරගාවලියේ කාන්තා සුපර් ලීග් තරග වටය සඳහා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මන්චි ආයතනයේ අනුග්‍රාහකත්වය ඇති සංවිධානය කරනු ලබන “මන්චි වොලිබෝල් තරගාවලියේ” 10 වැනි අදියරේ කාන්තා සුපර් ලීග් වටයේ තරග කිහිපයක් ඔක්තෝබර් 12, 13 සහ 14 යන දිනවල දී මහරගම තරුණසේවා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩා පිටියේ දී සහ මීගමුව ජේරාජ් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ ගෘහස්ථ ක්‍රීඩා පිටියේ දී පැවැත්විය. මෙම තරගාවලියේ කාන්තා සුපර් ලීග් තරග වටය සඳහා…