“මේ වාර්තාව බොරු එකක්” – ඩිවිලියර්ස්

10

දකුණු අප්‍රිකානු ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයෙකු වන ඒ. බී. ඩිවිලියර්ස් හට එරට ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකත්වය ලබා ගනිමින් නැවතත් කණ්ඩායමට පැමිණෙන ලෙස දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ආයතනය කළ ආරාධනාව අසත්‍ය බව ඩිවිලියර්ස් පවසා තිබේ. ලොව සුපිරි බලවතා ක්‍රිකට් පුහුණුකරු වෙනස් කරයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපද පිරිමි ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කර්ණාටක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දකුණු අප්‍රිකානු ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයෙකු වන ඒ. බී. ඩිවිලියර්ස් හට එරට ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකත්වය ලබා ගනිමින් නැවතත් කණ්ඩායමට පැමිණෙන ලෙස දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ආයතනය කළ ආරාධනාව අසත්‍ය බව ඩිවිලියර්ස් පවසා තිබේ. ලොව සුපිරි බලවතා ක්‍රිකට් පුහුණුකරු වෙනස් කරයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපද පිරිමි ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කර්ණාටක…