හිටපු ලෝක ශූර නායකයාගෙන් ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට ගුරුහරුකම්

246

2003 සහ 2007 යන වර්ෂයන්හී ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම ලෝක ශූරයින් දක්වා ගමන් කළ ඒ ජයග්‍රාහී මාවතේ නියමුවා ලෙසින් අතිමහත් සේවාවක් සිය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉටු කළ හිටපු ඕස්ට්‍රේලියානු නායක රිකි පොන්ටින් මෙම වර්ෂයේ දී එංගලන්තයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය සඳහා ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායමේ සහකාර පුහුණුකරු ලෙස නම් කිරීමට තීරණය කර ඇත.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2003 සහ 2007 යන වර්ෂයන්හී ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම ලෝක ශූරයින් දක්වා ගමන් කළ ඒ ජයග්‍රාහී මාවතේ නියමුවා ලෙසින් අතිමහත් සේවාවක් සිය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉටු කළ හිටපු ඕස්ට්‍රේලියානු නායක රිකි පොන්ටින් මෙම වර්ෂයේ දී එංගලන්තයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය සඳහා ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායමේ සහකාර පුහුණුකරු ලෙස නම් කිරීමට තීරණය කර ඇත.…