නාත්තන්ඩිය යුනයිටඩ් හා හයිඩ්‍රාමනී ආධුනික ශූරතා දිනයි

247

මන්චි ජාතික වොලිබෝල් ශූරතාවලියේ අවසන් මහා තරග අද (16) මහරගම යොවුන් කැදැල්ලේ දී ආරම්භ විය. දිනය ආරම්භ කරමින් ආධුනික අංශයේ තරග පැවැත්වුණු අතර සවස් වරුවේ පිරිමි හා කාන්තා සුපිරි ලීග් කාණ්ඩයේ තරග පැවැත්වීමට නියමිතයි. කුරුණෑගලට නිතරග ජයක්; සියනෑතරු හමුවේ බලරැස් බල රහිත වේ ආධුනික කාන්තා අංශයේ ජය වට 3-1 ක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මන්චි ජාතික වොලිබෝල් ශූරතාවලියේ අවසන් මහා තරග අද (16) මහරගම යොවුන් කැදැල්ලේ දී ආරම්භ විය. දිනය ආරම්භ කරමින් ආධුනික අංශයේ තරග පැවැත්වුණු අතර සවස් වරුවේ පිරිමි හා කාන්තා සුපිරි ලීග් කාණ්ඩයේ තරග පැවැත්වීමට නියමිතයි. කුරුණෑගලට නිතරග ජයක්; සියනෑතරු හමුවේ බලරැස් බල රහිත වේ ආධුනික කාන්තා අංශයේ ජය වට 3-1 ක්…