නිමන්ද සහ දනංජය සම්පත් බැංකු ක්‍රීඩකයෝ අසරණ කරයි

50

නිමන්ද සුබසිංහ සහ දනංජය ලක්ෂාන්ගේ දක්ෂ පන්දු යැවීම නිසා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නැගී එන කණ්ඩායම අද (04) වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන වෙළඳසේවා පළමු පෙළ විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියේ නොමැකෙන සලකුණක් තැබූහ. අවිශ්ක, හෂාන් සහ චතුරංග එස්. එස්. සී. පිටිය වර්ණවත් කරයි වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන වෙළඳසේවා පළමු පෙළ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

නිමන්ද සුබසිංහ සහ දනංජය ලක්ෂාන්ගේ දක්ෂ පන්දු යැවීම නිසා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නැගී එන කණ්ඩායම අද (04) වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන වෙළඳසේවා පළමු පෙළ විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියේ නොමැකෙන සලකුණක් තැබූහ. අවිශ්ක, හෂාන් සහ චතුරංග එස්. එස්. සී. පිටිය වර්ණවත් කරයි වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන වෙළඳසේවා පළමු පෙළ…