සී. සී. සී. ශූරතාවය ඩැහැගනී

869

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කළ අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජය Major League සුපිරි 8 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාව දිනා ගැනීමට කොළඹ ක්‍රිකට් සමාජය හෙවත් සී. සී. සී. කණ්ඩායම අද (10) සමත් වූහ. තරගාවලියේ අනුශූරතාව හිමි වූයේ සැරසන්ස් ක්‍රිකට් සමාජයට ය. තරගාවලියේ අවසන් සතිය ආරම්භ වෙන විට ප්‍රසාද ලකුණු පුවරුවේ පළමු ස්ථාන දෙකේ සී.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කළ අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජය Major League සුපිරි 8 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාව දිනා ගැනීමට කොළඹ ක්‍රිකට් සමාජය හෙවත් සී. සී. සී. කණ්ඩායම අද (10) සමත් වූහ. තරගාවලියේ අනුශූරතාව හිමි වූයේ සැරසන්ස් ක්‍රිකට් සමාජයට ය. තරගාවලියේ අවසන් සතිය ආරම්භ වෙන විට ප්‍රසාද ලකුණු පුවරුවේ පළමු ස්ථාන දෙකේ සී.…