ධනංජය, රන්දික, පැතුම් සහ උඩවත්ත ශතක ලබා ගනී

272

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජය Major League සුපිරි 8 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (7) ආරම්භ වූ තරගවල දී ධනංජය ලක්ෂාන්, විශාද් රන්දික, පැතුම් නිස්සංක සහ මහේල උඩවත්ත ශතක ලබා ගැනිමට සමත් වීම කැපී පෙණුනි.   තොග වශයෙන් කණ්ඩායම වෙනස් වුනේ කොහොමද? අසන්ත පහදයි අසන්ත ද මෙල් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජය Major League සුපිරි 8 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (7) ආරම්භ වූ තරගවල දී ධනංජය ලක්ෂාන්, විශාද් රන්දික, පැතුම් නිස්සංක සහ මහේල උඩවත්ත ශතක ලබා ගැනිමට සමත් වීම කැපී පෙණුනි.   තොග වශයෙන් කණ්ඩායම වෙනස් වුනේ කොහොමද? අසන්ත පහදයි අසන්ත ද මෙල් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්…