ඊඩන් උයන ගිණිගත්දා ඉන්දියාව හැඬවූ අපේ විරුවා

5011

මීට දශක දෙකකට දෙහමාරකට පෙර මාර්තුවේ යම් කිසි දිනෙක ශ්‍රී ලංකාව ලෝක කුසලානය අත පොවන මානයටම පැමිණ සිටියේය. අප ඉදිරියේ ඇත්තේ ලෝක කුසලාන අවසාන පූර්ව තරගයකි. ගතවන සෑම තත්පරයක්ම අප ගෙවන්නේ මින් පෙර කෙදිනකවත් පසු නොකළ නුහුරු නුපුරුදු  අඩවියකය. වමත් කසකරුවාගේ ඔබ නොදන්නා ආරම්භය ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක් නොව ලෝකයේම සීමිත…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මීට දශක දෙකකට දෙහමාරකට පෙර මාර්තුවේ යම් කිසි දිනෙක ශ්‍රී ලංකාව ලෝක කුසලානය අත පොවන මානයටම පැමිණ සිටියේය. අප ඉදිරියේ ඇත්තේ ලෝක කුසලාන අවසාන පූර්ව තරගයකි. ගතවන සෑම තත්පරයක්ම අප ගෙවන්නේ මින් පෙර කෙදිනකවත් පසු නොකළ නුහුරු නුපුරුදු  අඩවියකය. වමත් කසකරුවාගේ ඔබ නොදන්නා ආරම්භය ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක් නොව ලෝකයේම සීමිත…