මේරියන්ස් ක්‍රිකට් සමාජයට පළමු ඉනිමේ ජයක්

17

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන Major Club Emerging League ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (26) නිමා වූ තරගයේ දී දක්ෂතා දැක්වීමට ක්‍රීඩකයින් රැසක් සමත්  වුවත්, මේරියන්ස් ක්‍රිකට් සමාජයේ සනෝජ් විජේතුංග සහ නිමේෂ් විමුක්ති සමත් වූහ.  සවන් සහ නවීන් නැගී එන පිටියේ දක්ෂතා දක්වයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන Major Club…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන Major Club Emerging League ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (26) නිමා වූ තරගයේ දී දක්ෂතා දැක්වීමට ක්‍රීඩකයින් රැසක් සමත්  වුවත්, මේරියන්ස් ක්‍රිකට් සමාජයේ සනෝජ් විජේතුංග සහ නිමේෂ් විමුක්ති සමත් වූහ.  සවන් සහ නවීන් නැගී එන පිටියේ දක්ෂතා දක්වයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන Major Club…